Ακρορριζεκτομή

Στην περίπτωση αποστήματος αν ο πόνος δεν υποχωρεί μετά από μια σωστή κατά τα άλλα απονεύρωση, τότε η τελική λύση είναι η ακρορριζεκτομή.

Με τη διαδικασία αυτή αφαιρείται ένα μικρό κομμάτι στο άκρο της ρίζας μαζί με τους φλεγμαίνοντες ιστούς που το περιβάλλουν και η περιοχή καθαρίζεται σχολαστικά.

Το ίδιο γίνεται αν δεν μπορεί το δόντι να απονευρωθεί σε όλο το μήκος του λόγω μορφολογίας της ρίζας ενασβεστίωσης ή θραυσμένου εργαλείου.