Προσθετική δοντιών

Σε δόντια με εκτεταμένες βλάβες που δεν είναι δυνατό να διορθωθούν με εμφράξεις η λύση είναι η τοποθέτηση στεφάνης με την οποία αποκαθίσταται το δόντι πλήρως λειτουργικά και αισθητικά. Η στεφάνη καλύπτει ολόκληρο το δόντι οπότε το προστατεύει από επανατερηδονισμό ή μελλοντικά κατάγματα.

Ακόμα και αν έχει παραμείνει μόνο η ρίζα του δοντιού,γίνεται ανασύσταση με την τοποθέτηση ενδορρικού άξονα πάνω στον οποίο στη συνέχεια εφαρμόζει η στεφάνη. Εάν λείπουν δόντια αυτά αντικαθίστανται με γέφυρες (ακίνητες προσθετικές εργασίες) εφ’όσον υπάρχουν τα κατάλληλα στηρίγματα.

Εάν όχι τότε αντικαθίστανται με οδοντοστοιχία μερική εάν λείπουν κάποια δόντια ή ολική εάν λείπουν όλα (κινητή προσθετική).

Μπορεί επίσης να γίνει συνδυασμός ακίνητης και κινητής προσθετικής αποκατάστασης.